Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) metodolojilerinde 15 yıllık ulusal ve uluslararası düzeyde deneyimim bulunmaktadır. Ayrıca proje geliştirme ve uygulama, yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi, fizibilite çalışmaları, finansal analiz teknikleri konularında önemli bir birikime sahibim.

 

AB, Kalkınma Ajansları ve Bakanlıkların proje değerlendirme, ihale süreçleri, izleme ve denetleme gibi konularda deneyimim bulunmaktadır.

 

Çalıştığım projelerin kapsamı genellikle insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal içerme, göç, eğitim, istihdam, iş gücü piyasasının geliştirilmesi, sosyal ve kültürel diyalog, bölgesel rekabet edebilirlik, STK’ların ve KOBİ’lerin kurumsal kapasitelerini geliştirme, AB müktesebat uyumu, ekonomik, tarım ve kırsal kalkınma, uluslararasılaşma ve ağ kurma gibi başlıkları içermektedir.

 

Sürdürülebilir Turizm ve özellikle Ekoturizm projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde görev alarak, Doğu Karadeniz Ekoturizm Kriterleri Araştırma Raporunu hazırladım.

 

Tarım sektöründe çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi üzerine 10 yılı aşkın süredir çalışmalar yürüterek, yüksek lisansımı çocuk hakları ana bilim dalında yaptım.