Ege Üniversitesi Psikoloji-Sosyal Psikoloji

Uzman Psikolog

Ege Üniversitesi psikoloji lisans ve sosyal psikoloji yüksek
lisans mezunu olan Aylin Tongurlu Dursun, eğitimi sırası ve
sonrasında, temelde eğitim ve araştırma üzerine, pek çok
çalışma ve projede yer aldı.
Bireysel psikolojik danışmanlık, kurumsal danışmanlık,
grup çalışmaları, araştırma yöntemleri ve proje yürütme
üzerine yoğunlaşan bu deneyimler, çalışılan kişi ve
kuruluşların da, psikolojik sağlamlık, bir örgüt olarak
kurumun değişim ve gelişimi, çalışan davranışları, marka
imajı, tüketici davranışları gibi konulardaki sorularına yanıt
olmakta.