Bir Koç Ne Yapar?

Profesyonel bir koç, karşısındaki ister takım olsun, ister herhangi bir roldeki birey (anne-baba-öğrenci-yönetici-çalışan vb.) karşısındaki potansiyeli ortaya çıkarmanda “yol arkadaşlığı” sağlayan kişidir. Bazen kişinin veya takımların kendisinin farkına varamadığı, söyleyemediği potansiyelleri ile yüzleşmelerini sağlar.

Geçmişe değil, bugün ve geleceğe bakar.

Size söylemez, sizin söylemenizi sağlar.

Yönetici ve Kariyer Koçu (yüzyüze-çevrimiçi)

Günümüzde yöneticinin bakış açısı değişti. Artık yöneticiler değişimlerin kendisini etkilediğini değil, hem kariyeri hem de işyeri açısından liderlik rolünü üstlenmeye başladı. Yönetim anlamında kendinizi tanımak, potansiyelinizi ortaya çıkartmak, üst düzey yönetici bakışına sahip olmak, liderlik özelliklerinizi tanımlamak, daha farklı bakış açıları kazanmak ve kendinizin ve ekibinizin potansiyelini arttırmak için yapılacak koçluk görüşmeleri…

Takım Koçu (yüzyüze-çevrimiçi)

Yeni nesil liderlik kavramları değiştiğine göre, takımlardaki roller de değişiyor. Takımlar yeni anlamlar kazanıyor, yeni görevler ediniyor. Takım olarak içinde bulunduğunuz mekanizmaların potansiyelini ortaya çıkarmak, ortak bir bakış açısı geliştirmek ve birbirinden farklı bireylerin ortak algısına yönelik çalışmalar yapılacağı görüşmeler