EĞİTMEN- DANIŞMAN-PROFESYONEL KOÇ/PCC – MENTOR

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Daha sonra 2018 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yetişkin Eğitimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda başladığı öğretmenlik hayatı ve 2004 yılında eğitim ve gençlik çalışmalarına Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği Projeleri Uzmanı olarak sürdürmeye karar vermiştir.

2011-2018 yılları arasında önce Avrupa Birliği Bakanlığı sonra Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde Uzman olarak görevine devam ederken kamu memuriyetine başladığı görevinden 2018 yılı Aralık ayı itibariyle yani tam 17 yıl 10 ay 4 gün sonra istifa ederek özel sektöre transfer olmuştur. En başta uluslararası bir kuruluşta Bölge Müdürü olarak çalışmakta iken KIZANLIKLI Eğitim Danışmanlık Koçluk Turizm Ltd. Şti. ismi ile kendi şirketini kurmuş ve çalışmalarına devam etmektedir.

Hayat hikayesine başladığı yıllarının kariyerine ne gibi faydaları olduğunu anlatan bir yazısı 2019 yılı Mayıs ayında Prof. Dr. Acar BALTAŞ ve Handan ODAMAN UŞAKLIGİL tarafından uygun görülmüş ve “İLK İŞİM” adı ile kitaplaştırılmıştır.

Bazı STK ve sosyal platformlarda yürütme kurulu üyesi ve danışmanı olarak da görev yapmakta olup, eğitim ve gençlik alanının yanı sıra farklı sosyal çalışmalarda bulunmuştur. Almanya-Türkiye Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ görevlerinde (Appraisal Mission) ilk ulusal danışman ünvanı ile görev almıştır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ve Türkiye’nin en büyük projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın tüm birimlerinin Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmalarını tamamlamıştır.

Geçen süre zarfında ICF Belgeli PCC Ünvanlı Profesyonel Koç olarak da çalışmalarını devam ettirmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok görev ve sorumluluklarımın yanı sıra birçok şemsiye kuruluş veya çeşitli Bakanlıkların çalışmalarına danışmanlık yapmaktadır. Bütün bunların yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası projelerin tüm planlama ve uygulama aşamalarında çeşitli görevlerinde yer almıştır. Aynı zamanda 50’den fazla ülkede ve Türkiye’nin şimdilik Şırnak hariç 80 ilinde eğitim toplantıları ve faaliyetlerine katılıp ulusal yayın yapan TV ve radyo kuruluşlarının yayınlarına konuk, ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum ve çalıştaylarda misafir konuşmacı olarak katılmıştır.

Kurum Geliştirme Çalışmaları, Stratejik Planlama, Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Proje Hazırlama Teknikleri, Uluslararası Kuruluşların Eğitim Etkinlikleri, Proje İzleme Değerlendirme ve Hibe Programları, Proje Yönetimi, Etkili Sunum Teknikleri, İstatiksel Analiz Değerlendirme İzleme ve Etki Analizi, Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme, Toplantı Yönetimi, İş Yaşamında Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve Çatışma, Raporlama, 4 Temel Modül Koçluk Becerileri-ICF, Takım Koçluğu-ICF, Yönetici Koçluğu-ICF, ICF ACTP Koçluk Eğitimi, Eğitmen Eğitimi, Girişimcilik Eğitimi gibi eğitimlerini başarıyla tamamlamış, profesyonel hayatı boyunca birçok farklı kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında eğitim ihtiyaç analizleri çalışmaları yapmış, kişisel ve kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler vermiş ve vermeye devam etmektedir.