Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan şirket yönetimi ve tüm çalışanların da katılımı ile şirketi bir bütün olarak geliştirmeye yönelik yerel, ulusal veya uluslararası çalışmaları kapsamaktadır.

Şirketin topyekün kalkınması, hizmetlerini kaliteli ve çağa uyduracak bir şekilde, şirketin stratejisi doğrultusunda şirketi bir yaşam alanı olarak ele almak ve şirketteki tüm bireylerin takım anlayışında ortak değerler için çalışmasını hedeflemektedir.

Şirket Destek Programı;

  • kurumsal eğitim ihtiyaç analizi
  • strateji çalışmaları
  • markalaşma çalışmaları
  • sosyal beceri geliştirme eğitim faaliyetleri
  • proje çalışmaları
  • yönetim ekibi ve diğer departmanlara yönelik koçluk çalışmaları
  • uygun personele yönelik motivasyon ve kariyer çalışmaları

gibi bir dizi faaliyeti içerebilmektedir. Faaliyetler tamamen şirkete özel olarak tasarlanmaktadır.